Forsiden
EMNER   NAVNE     SØG I EKSPERTGUIDEN  AVANCERET 
Link til denne søgning
 Faber-Carlsen, Kurt
Socialpædagog
Forstander
Taxhuset og Rødbo
Bo-, aktivitets-/samværs- og genoptræningstilbud
Telefon: 44986671 Mobil: 23725733
E-Mail: kufaca@psf.kbhamt.dk
Web: http://www.taxhuset.dk
 Ipsen, Mogens Kaas
Cand.pæd.psyk.
Forstander
Sofieskolen
Telefon: 44987155 Mobil: 20400415
E-Mail: mokaip@psf.kbhamt.dk
Web: http://www.sofieskolen.dk
 Juhl, Otto Bernt
Socialpædagog
Forstander
Bagsværd Observationshjem
Telefon: 44980236 Mobil: 40746374
E-Mail: otbeju@psf.kbhamt.dk
Web: http://www.bagsvaerdobservationshjem.dk