Forsiden
EMNER   NAVNE     SØG I EKSPERTGUIDEN  AVANCERET 
Profil
Se stort billede

Jeanne Duus Johansen
Dr.med.

Sundhed og sygehuse
Allergi
Forskning
Centerleder
Amtssygehuset i Gentofte
Videncenter for Allergi
Kontaktoplysninger
Telefon: 39777301 Mobil: 41291177
Email: jedu@gentoftehosp.kbhamt.dk
Web: http://www.videncenterforallergi.dk
Videopræsentation
Hvis du ikke kan se filmen:
Windows Media Player | Safari plug-in | Firefox guide
   
 
 
Curriculum Vitae

Lægevidenskabelig embedseksamen 1986, speciallæge i samfundsmedicin, dr.med. på afhandling om allergi over for parfumestoffer.

Kliniske og teoretiske ansættelser blandt andet i dermatologi, epidemiologi, toksikologi og som seniorforsker og koordinator af EU-biomed forskningsprogrammer i allergi.

Fra marts 2002: Leder af Videncenter for Allergi v. Amtssygehuset i Gentofte

Deltaget i flere internationale ekspertråd inden for allergi og kemiske stoffer, nationalt, samt i EU og OECD-regi.

Mange foredrag og forfatter til mere end 100 videnskabelige arbejder, bøger og rapporter primært om allergi.

Vejleder for ca. 10 ph.d-studerende, der forsker i allergi og beslægtede emner.

Interesser

Allergi over for kemiske stoffer og forskning i forebyggelse.
Fokus er på allergi over for allergifremkaldende kemikalier, der er udbredt i vores miljø i fx. kosmetik, rengøringsmidler, legetøj med mere. Det drejer sig typisk om parfume, konserveringsmidler, farvestoffer og metaller.

Allergi over for kemiske stoffer er hyppig i befolkningen både blandt voksne og større børn. Allergien viser sig ved eksemsygdom.

Forskningen er specielt rettet mod at forstå, hvad der gør, at en person får allergi, såkaldte risikofaktorer hos personen selv, men ikke mindst i miljøet, dvs. hvilke produkter, stoffer og koncentrationer giver allergi?

Den viden kan bruges til forebyggelse ved information til den enkelte, men også på samfundsplan. Blandt andet ved at optimere de regler, man har for anvendelse af allergifremkaldende kemiske stoffer.
Forebyggelse bevirker, at personer med allergi får færre eller ingen symptomer, og at antallet af nye tilfælde af allergi falder.