Forsiden
EMNER   NAVNE     SØG I EKSPERTGUIDEN  AVANCERET 
Profil
Se stort billede

Otto Bernt Juhl
Socialpædagog

Sociale tilbud
Anbragte børn
Omsorgssvigtede børn
Forstander
Bagsværd Observationshjem
Kontaktoplysninger
Telefon: 44980236 Mobil: 40746374
Email: otbeju@psf.kbhamt.dk
Web: http://www.bagsvaerdobservationshjem.dk
Videopræsentation
Hvis du ikke kan se filmen:
Windows Media Player | Safari plug-in | Firefox guide
   
 
 
Curriculum Vitae

1980 Socialpædagog
1989 Ledelsesuddannelse
1992 Forstander Bagsværd Observationshjem

Har været ansat som pædagog og medhjælper på diverse institutioner siden 1973.

Interesser

Har et indgående kendskab til anbragte børn med svære vanskeligheder, som kræver en speciel pædagogisk indsats. Her menes børn, hvis fysiske, psykiske og sociale udvikling er truet i et omfang, som kræver en pædagogisk og psykologisk behandling.
Har især erfaring og viden omkring børn, der bliver akut anbragt pga. en social situation i hjemmet.
Siden 1987 har jeg især interesseret mig for spæd- og småbørn mellem 0-5 år. Disse børn har et særligt behov for tryghed, forudsigelighed, planlagt individuel omsorg og fysisk pleje. Det er endvidere vigtigt, at behandlingen forgår i et roligt og indfølende pædagogisk miljø, med henblik på at beskytte børnene og give dem optimale udviklingsbetingelser under anbringelsen.
Det er karakteristisk, at børnene modtages akut, som oftest direkte fra hospitalet, eller fra deres hjem.
Det er børn i akut krise. De kan være psykisk udviklingshæmmede spæd- og småbørn (som følge af tidlig fødsel, fødselsskade, alkohol, misbrug under graviditet). De kan være massivt omsorgssvigtede, svagt begavede, voldsramte, udad-reagerende, indad-reagerende, have angst og være seksuelt misbrugte børn.
Har viden om døgntilbudet, akutmodtagefunktion, udredning og opklaringsopgaver, pædagogisk observation og pædagogisk behandling, forældresamarbejde og kommunesamarbejde.

Derudover er jeg optaget af socialpolitiske spørgsmål og samfundsforhold samt uddannelsesforhold på det pædagogiske område.