Forsiden
EMNER   NAVNE     SØG I EKSPERTGUIDEN  AVANCERET 
Profil
Se stort billede

Thomas Middelboe

Psykiatri
Depression
Kognitiv terapi
Skizofreni
Socialpsykiatri
Overlæge, klinikchef
Psykiatrisk Center Gentofte
Kontaktoplysninger
Telefon: 3977 3657
Email: thmi@gentoftehosp.kbhamt.dk
Web: http://www.kbhamt.dk/pcgentofte
Videopræsentation
Hvis du ikke kan se filmen:
Windows Media Player | Safari plug-in | Firefox guide
   
 
 
Curriculum Vitae

Ansættelser
2003 Klinikchef ved Psykiatrisk Center Gentofte.
Bispebjerg Hospital, Psykiatrisk afd.
Hillerød Sygehus, Psykiatrisk afd.

Uddannelse
2001-02 To-årig uddannelse i kognitiv terapi.
1998 Speciallæge i psykiatri
1997 Ph.D.grad i psykiatri på afhandling om bofællesskaber for psykisk syge i København.
1986 Lægevidenskabelig kandidat fra Københavns Universitet

Medlemskaber
Medlem af Dansk Psykiatrisk Selskab
Medlem af Amnesty Internationals lægebrevgruppe
Medlem af Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi
Medlem af Nordic Association of Psychiatric Epidemiology
Medlem af Dansk Selskab for Psykiatrisk Epidemiologi
Medlem af European Network for Mental Health Evaluation 1994-2000
Medlem af Lægeforeningens Psykiatriudvalg 1996-2002
Medlem af Lægeforeningens Sundhedskomite 1998-2002

Interesser

Faglige interesser
Thomas Middelboe interesserer sig både for psykiatriens behandlingsmæssige, organisatoriske og forskningsmæssige aspekter. Han har deltaget i mange forskningsprojekter om depression, om psykiske følger ved fysisk sygdom og i forskning i psykosocial behandling af sygdommen skizofreni.

Thomas Middelboe er særligt optaget af, hvordan den optimale behandling af den enkelte psykisk syge patient kan tilrettelægges, og af hvordan man kan forebygge tilbagefald. Han mener, at man som leder har stor indflydelse på en sådan planlægning, og derfor har han i de senere år brugt meget tid på ledelses- og administrative opgaver.

Spidskompetencer
• Skizofrenibehandling, herunder kognitiv samtaleterapi, psykoedukation (patientundervisning), medicinsk behandling og etablering og vurdering af sociale indsatser.
• Depression ved fysisk sygdom, herunder diagnostik, udredning og behandling.

Igangværende projekter mv.
Etablering af skole for Kognitiv terapi, Østdanmark, ved Psykiatrisk Center Gentofte