Forsiden
EMNER   NAVNE     SØG I EKSPERTGUIDEN  AVANCERET 
Profil
Se stort billede

Henrik Lublin
Dr.med

Psykiatri
Diagnostik
Neuropsykiatri
Psykofarmakologi
Psykopatologi
Skizofreni
Centerchef
Psykiatrisk Center Glostrup
Kontaktoplysninger
Telefon: 43 23 35 40
Email: henlub01@glostruphosp.kbhamt.dk
Web: http://www.kbhamt.dk/pcglostrup
Videopræsentation
Hvis du ikke kan se filmen:
Windows Media Player | Safari plug-in | Firefox guide
   
 
 
Curriculum Vitae

Ansættelser
Centerchef ved Psykiatrisk Center Glostrup
Klinisk lektor i psykiatri, Københavns Universitet
Formand for Forskningsudvalget under Dansk Psykiatrisk Selskab
1998-04 Overlæge ved Rigshospitalet, Psykiatrisk Afd. O
1996-98 Overlæge og uddannelsesansvarlig ved Amtssygehuset i Gentofte, Psykiatrisk afd. A
1995- Kursusleder i Biologiske Behandlingsmetoder i Psykiatri
Medlem af bestyrelsen og kursusleder for forskningskurset Clinical Intervention Research in Schizophrenia under DIRAC.

Uddannelse
1998 Dr.med., Københavns Universitet
1992 Speciallæge i psykiatri
1978 Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet

Tillidshverv mv.
Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Neurovidenskab, 1998-
Medlem af arbejdsgruppen for det nationale Refenceprogram for Skizofreni
Medlem af den nationale styregruppe for det Nationale indikatorprojekt for skizofreni
Akademisk Psykiatrisk Forum, medlem af præsidiet og sekretær

Interesser

Spidskompetencer
Psykopatologi og diagnostik, som er helt centrale områder af psykiatrien. For at kunne behandle en patient optimalt, er en sikker psykopatologisk afklaring afgørende.
Neuropsykiatri: Dette begreb dækker hele området af hjernens organiske funktion og dennes relation til psykologiske funktion og symptomer
Psykofarmakologi: Er læren om den medicin, der anvendes indenfor det psykiatriske område.

Forskning
Neuropsykiatrisk og psykofarmakologisk forskning. Især debuterende skizofreni, samt i psykisk sårbarhed og ”Mental Fitness”.

55 publikationer i internationale tidsskrifter, mere end 10 kapitler mv i fagbøger, mere end 200 foredrag ved nationale og internationale møder.