Forsiden
EMNER   NAVNE     SØG I EKSPERTGUIDEN  AVANCERET 
Profil
Se stort billede

Finn Rønholt Hansen
Ph.d.

Sundhed og sygehuse
Demens
Geriatri
Sygehusledelse
Ældrebehandling
Ledende overlæge
Amtssygehuset i Gentofte
Medicinsk Afdeling C
Kontaktoplysninger
Telefon: 39773555 Mobil: 61787038
Email: firoha02@gentoftehosp.kbhamt.dk
Web: http://www.gentoftehosp.dk
Videopræsentation
Hvis du ikke kan se filmen:
Windows Media Player | Safari plug-in | Firefox guide
   
 
 
Curriculum Vitae

Ansættelser
2004- ledende overlæge ved Medicinsk Afdeling C, Amtssygehuset i Gentofte med tilknyttede specialer: geriatri, reumatologi, apopleksi, samt fysio- og ergoterapi samt socialrådgiverfunktion.

Juni 1999 - marts 2004, Overlæge, Geriatrisk afdeling, Amtssygehuset i Glostrup fra

Kliniske ansættelser inden for intern medicin, geriatri, neurologi, reumatologi, klinisk kemi samt kirurgi med vægt på de to førstnævnte specialer.

Uddannelse
Cand.med. Københavns Universitet, juni 1983.
Speciallæge i intern medicin, december 1995
Speciallæge i geriatri, september 1997


Interesser

Mit speciale er geriatri, altså medicinske sygdomme hos ældre, men jeg arbejder også mere bredt inden for aldringens mange facetter. Jeg interesserer mig i den forbindelse bl.a. for aldringsmodeller og holdninger til ældre.
Og i forbindelse med det interesserer jeg mig for, hvordan fremtidens sygehusvæsen kan organiseres.

Spidskompetencer
Medicinske sygdomme hos ældre.
Aldringsmodeller.
Holdninger til ældre.
Optimering af samarbejde mellem sygehus og primærsektor omkring ældre medicinske patienter.
Demens.
Organisering af fremtidens sygehusvæsen.

Igangværende fondsfinansierede projekter:
Apoplexia cerebri: Forebyggelse af genindlæggelser.
Et randomiseret, kontrolleret forsøg.

Opfølgende hjemmebesøg hos ældre efter udskrivelse fra sygehus.
Et randomiseret, kontrolleret studie.

Følge-hjem projekt.
Hjemfølgning af ældre patienter over 80 år fra medicinske afdelinger mhp. forebyggelse af genindlæggelser.
Et randomiseret, kontrolleret studie.