Forsiden
EMNER   NAVNE     SØG I EKSPERTGUIDEN  AVANCERET 
Profil
Se stort billede

Dorte Lisbet Nielsen
Dr.med.

Sundhed og sygehuse
Brystkræft
Eksperimentel Kræftbehandling
Forskning
Overlæge
Amtssygehuset i Herlev
Onkologisk Afdeling
Kontaktoplysninger
Telefon: 44883077 Mobil: 20457135 Hjem: 45807135
Email: doni@herlevhosp.kbhamt.dk
Web: http://www.herlevhosp.dk
Curriculum Vitae

Nuværende ansættelse
September 1998 overlæge, Onkologisk Afdeling, Københavns Amtssygehus i Herlev, med ansvar for behandlingen af brystkræft.
Siden juli 1999 leder af afdelingens Kliniske Forsknings Enhed og siden november 2004 leder af Enhed for Eksperimentel Kræftbehandling.

Hverv
Repræsentant NDDO (New Drug Development Office)/EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer) 1996 – 2002.

Medlem af DBCG´s medicinske udvalg siden november 1998.

Medlem af uddannelsesudvalget, Dansk Selskab for Onkologi 1999 - 2002.

Medlem af Scandinavian Breast Group siden juni 1999.

Medlem (sekretær) af SKA`s (Sammenslutningen af Kræftafdelinger) brystkræftgruppe siden september 2000.

Medlem af Københavns Amts Videnskabsetiske Komité siden februar 2002.

Medlem (formand) af SKA`s (Sammenslutningen af Kræftafdelinger) Good Clinical Practice gruppe siden marts 2003.

Undervisning
Kursusleder og underviser ved kurser og videnskabelige møder, nationalt og internationalt (kurserne har hovedsageligt fokuseret på lægemiddelforsøg og Good Clinical Practice).

Forskning
Forskning i resistensmekanismer i cancerceller samt kliniske studier vedrørende medicinsk behandling af brystkræft, udvikling af sygdommen og langtidsbivirkninger til behandlingerne.

Uddannelse
Juni 1980 lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet.
I perioden 1980 – 1998 ansættelser i medicin, kirurgi og onkologi.
Februar 1995 speciallæge i onkologi.

April 1994 Ph.d., Københavns Universitet: "Daunorubicin resistant Ehrlich ascites tumor cells. Resistance, P-glycoprotein expression, steady state accumulation, and reversal".
November 2004 disputats, Københavns Universitet: "Mechanisms and functional aspects of multidrug resistance in Ehrlich ascites tumour cells".

Interesser

Mine faglige interesser ligger især i behandlingen af patienter med brystkræft og kræftforskning. Jeg er endvidere engageret i lægemiddelforsøg hos kræftpatienter – her brænder jeg specielt for ”etikken” ved lægemiddelforsøg; dvs., hvordan vi som læger bedst informerer patienterne og varetager deres tarv.
Min forskningsinteresse er dels rettet mod resistens (modstandsdygtighed) i kræftceller, dels identifikation og undersøgelse af såkaldte kræftmarkører (mange kræftformer afgiver stoffer til blodet, som kan give indtryk af sygdommens omfang eller fortælle, om sygdommen er vendt tilbage efter endt behandling).