Forsiden
EMNER   NAVNE     SØG I EKSPERTGUIDEN  AVANCERET 
Profil
Se stort billede

Carsten Bagge Jensen
Cand.mag. i biologi og geografi

Miljø
Drikkevand
Forurenet drikkevand
Naturforvaltning
Oprensning af forurenet jord- og grundvand
Grundvandsmedarbejder
Københavns Amt
Jord- & Vandafdelingen
Kontaktoplysninger
Telefon: 43222821 Mobil:46373605
Email: cabaje@tf.kbhamt.dk
Web: http://www.kbhamt.dk
Videopræsentation
Hvis du ikke kan se filmen:
Windows Media Player | Safari plug-in | Firefox guide
   
 
 
Curriculum Vitae

1992- Biolog/geograf ved Teknisk Forvaltning Københavns Amt

1991-1992 Adjunkt ved Herlev Gymnasium

1991 Projektmedarbejder ved Analyseinstituttet CASA i projekt om Øresundsforbindelsens effekt på miljøet.

1982-1991 Adjunkt ved Ballerup Gymnasium

1982 Pædagogikum på Himmelev Gymnasium

Interesser

Min vigtigste opgave er at sikre, at beboerne i Københavns Amt har rent drikkevand og godt indeklima i boligerne.

Det gør jeg på flere forskellige måder.
Jeg arbejder med metodeudvikling inden for oprensning af forurenet jord- og grundvand.

F.eks. har vi udviklet en metode, hvor vi renser forurenet jord ved at varme jorden op med damp. Eller oprensninger af grundvandsforureninger ved at give næring til bakterier eller tilsætte bakterier, der fjerner forureningen i grundvandet.

Det koster mange penge at undersøge og oprense jord. Og da amtet er en stor offentlig oprydder og derfor bruger mange penge på forurenede grunde, er det vigtigt, at vi hele tiden forsøger at gøre oprensninger mere effektive og billigere.
I foråret 2005 indgik amtet en samarbejdsaftale med DTU om at udvikle oprensningsmetoder til jord- og grundvandsområdet.

Det er nødvendigt, at vi kan evaluere vores indsats. Derfor har jeg de senere år arbejdet med at udvikle prioriteringssystemer og miljøøkonomiske analyser – så vi hele tiden kan udvikle os og være så effektive som muligt med de midler, vi bruger

Siden 1998 har jeg periodevis været “udlånt” til projekt under Amternes Videncenter for Jordforurening: Erfaringsopsamling i de danske amter