Forsiden
EMNER   NAVNE     SØG I EKSPERTGUIDEN  AVANCERET 
Profil
Se stort billede

Allan Renard Andersen
Dr.med

Sundhed og sygehuse
Apopleksi
Epilepsi
Neurologi
Sclerose
Ledende overlæge
Amtssygehuset i Glostrup
Neurologisk afdeling N
Kontaktoplysninger
Telefon: 43233067 Mobil: 29666208
Email: alan@glostruphosp.kbhamt.dk
Web: http://www.glostruphosp.dk
Videopræsentation
Hvis du ikke kan se filmen:
Windows Media Player | Safari plug-in | Firefox guide
   
 
 
Curriculum Vitae

Kandidatår, 1977, Københavns Universitet.
Dr. med, 1990, Københavns Universitet.
Speciallæge i neurologi i 1992.
"§14 moden" medio 1994.
Job p.t. (fra 2000) Ledende Overlæge på Neurologisk Afdeling Amtssygehuset i Glostrup.

Interesser

Da mine interesseområder igennem årene har været mange dele af det neurologiske speciale, men særligt de store sygdoms- og symptomgrupper som epilepsi, demens, apopleksi og i de sidste år dissemineret sclerose, mener jeg at kunne dække en bred neurologisk lægefaglig profil.

Jeg har særligt interesseret mig for demens, epilepsi, apopleksi og billeddannelse.

Jeg har undervist i mange år, på alle niveauer, fra primærsektorens ansatte til sygehusvæsenets.
Jeg har endvidere undervist i universitetets, sygehusvæsenets og industriens regi. Jeg har desuden været klinisk lektor.

Jeg har forsket selvstændigt, disputeret, vejledt ph.d- studerende og bedømt ditto afhandlinger.

Jeg er veluddannet fagligt og administrativt.

Jeg har lagt kræfter i afholdelse af europæiske, nordiske og danske kongresser.
Jeg har haft tillidspost i vort specialselskab: Dansk Neurologisk Selskab.