Forsiden
EMNER   NAVNE     SØG I EKSPERTGUIDEN  AVANCERET 
Profil
Se stort billede

Svend Schulze
Dr. med

Sundhed og sygehuse
Galdesten
Kikkertkirurgi
Ledelse
Mave-tarm-kirurgi
Mave-tarmsygdomme
Metodeudvikling
Uddannelse
Ledende overlæge
Amtssygehuset i Glostrup
Kirurgisk afdeling D
Kontaktoplysninger
Telefon: 43 23 27 30/ 26 71 63 14
Email: svsc@glostruphosp.kbhamt.dk
Web:
Videopræsentation
Hvis du ikke kan se filmen:
Windows Media Player | Safari plug-in | Firefox guide
   
 
 
Curriculum Vitae

Ansættelser
1998 Ledende overlæge på Kirurgisk afdeling D, Amtssygehuset i Glostrup. Specialet omfatter almene kirurgiske og mavetarmkirurgiske sygdomme.

1997–98 Overlæge ved mavetarmkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital

1997-92 Ledende overlæge ved organkirurgisk afdeling, Sundby Hospital

1992-83 Uddannelse ved diverse kirurgiske og urinvejskirurgiske afdelinger i Københavnsområdet som 1. reservelæge og afdelingslæge.

1983-76 Reservelægestillinger ved flere kirurgiske, medicinske og gynækologisk
obstetriske afdelinger samt uddannelsesstilling i kirurgi.

Uddannelse
1993 Dr. med. på afhandling om kroppens reaktioner på forskellig slags kirurgi
1988 Speciallæge i kirurgisk gastroenterologi
1984 Speciallæge i kirurgi
1977 Guldmedalje for afhandling om hjertebivirkninger af nervemedicin
1976 Lægevidenskabelig embedseksamen

Tillidshverv
2006 Formand for Dansk Kirurgisk Selskab
2004 Medlem af bestyrelsen i Dansk Medicinsk Selskab
2003 Lægekonsulent i Patientforsikringen
1998 Medlem af bestyrelsen for Dansk Kirurgisk Selskab
1997 Lægekonsulent i Patientskadeankenævnet
1994-99 Redaktør i Ugeskrift for Læger
1995-01 Chefredaktør for Danish Medical Bulletin.

Interesser

Spidskompetencer
• Stor erfaring i sygehusledelse igennem ansættelse som ledende overlæge.
• Langvarig erfaring med udførelse og udvikling af kikkertkirurgiske metoder (laparoskopi) til mange kirurgiske sygdomme, især erfaring indenfor galdestensområdet og forskellige slags brok.
• Stor erfaring med endoskopi (kikkertundersøgelse af mavetarmkanal) til både udredning og behandling af sygdomme, især i mavesæk og galdeveje.

Faglige interesser
Største faglige interesse er afprøvning og indførelse af nye, mere skånsomme metoder i kirurgi, fx kikkertkirurgi som kan være laparoskopisk eller endoskopisk afhængig af om det foregår i bughulen eller gennem tarmsystemet.

Disse metoder anvendes til behandling af næsten alle slags sygdomme i mavetarmkanalen, såvel godartede som ondartede. Svend Schulze har mest indsigt i behandling af sygdomme i galdeveje, mavesæk, tyk- og endetarm samt bugvæg, hvilket især drejer sig om brok, fx lyskebrok eller sårbrok.

Hans store interesse ligger i at nedbringe sygeligheden, som er forbundet med behandling af lidelser i disse organer.

Derudover interesserer han sig også for patientsikkerhed.

Særlige emner
Stor viden indenfor området kikkertkirurgi (laparoskopisk kirurgi) både med hensyn til uddannelse, undervisning, implementering og evaluering af nye metoder.

Stort netværk gennem arbejdet som tidsskrifts- og lærebogsredaktør, bestyrelsesposter i diverse faglige selskaber samt det lange virke som ledende overlæge med deraf følgende udvalgsposter.

Igangværende projekter mv.
Forfatter til over 100 videnskabelige arbejder samt afholdt knap 100 foredrag og skrevet samt redigeret medicinske lærebøger for medicin- og sygeplejestuderende.

Deltager i projekter omkring kroppens reaktioner på forskellige operationer, fx operation for sårbrok og galdestenoperationer samt flere projekter til afprøvning af nye og mere skånsomme kirurgiske metoder.