Forsiden
EMNER   NAVNE     SØG I EKSPERTGUIDEN  AVANCERET 
Profil
Se stort billede

Mogens Kaas Ipsen
Cand.pæd.psyk.

Sociale tilbud
Autisme
Undervisning
Specialpædagogik
Forstander
Sofieskolen
Kontaktoplysninger
Telefon: 44987155 Mobil: 20400415
Email: mokaip@psf.kbhamt.dk
Web: http://www.sofieskolen.dk
Videopræsentation
Hvis du ikke kan se filmen:
Windows Media Player | Safari plug-in | Firefox guide
   
 
 
Curriculum Vitae

Ansættelser
1994- Forstander Sofieskolen
1989- Leder Sofieskolen
1982-1989 Forstander, Tale-høreinstituttet, Bornholm
1977-1982 Tale/hørepædagog, Bornholm
1970-1977 Lærer på Sofieskolen

Uddannelse
1970 Lærer
1976 Tale/hørepædagog
1993 Psykolog

Udviklingsprojekter:
• En lang række indenlandske kursus- og uddannelsesindsatser
• Samarbejdsrelationer indenlands og udenlands (f.eks. Samrådet og TEACCH)
• Igennem en 5-års periode flere gange i Brasilien som inspirator i udviklingen af tilsvarende institution sammen med lokal forældregruppe

Interesser

Den psykologiske side (dvs. indsigt i autismehandikappets natur, de grundlæggende udviklingsforstyrrelser og forståelsen for disse forstyrrelsers indvirkning på barnets erkendelse, tænkning og adfærd) går hånd i hånd med den pædagogiske side (dvs. den måde, hvorpå vi tilrettelægger såvel det mentale som det fysiske miljø for at kompensere for svagheder og fremme selvstændige livsfærdigheder maksimalt).
Hertil kommer ansvaret for at drive en specialinstitution, hvor disse faglige kerneydelser er de absolut centrale, og hvor alle medarbejdere yder deres bedste og mest kreative indsats for at fremme kerneydelsen.
Det er en grundlæggende opfattelse på Sofieskolen, fra starten i 1964, og i øget grad gennem årene, at samarbejdet med forældrene/familierne er af yderste vigtighed for at få skabt sammenhæng og helhed i barnets liv.
Det er en konstant udfordring at få dette til at fungere.
Sofieskolen, dvs. primære lærere og pædagoger, afdelingslederne og vores psykolog og socialrådgiver har alle en fælles ambition om, sammen med forældrene, at nå frem til en forståelse for barnets styrker, svagheder og særpræg for herigennem at fremme barnets udvikling både på både kort og lang sigt.

Disse dimensioner er og har altid været mine hovedinteresser og ekspertområder.