Forsiden
EMNER   NAVNE     SØG I EKSPERTGUIDEN  AVANCERET 
Profil
Se stort billede

Henrik Lund-Andersen
Professor, ledende overlæge, dr.med.

Sundhed og sygehuse
Øjensygdomme
Ledende overlæge
Amtssygehuset i Herlev
Øjenafdelingen
Kontaktoplysninger
Telefon: +45 44884690 Mobil:40250257 Hjemme: 39640257
Email: helan@herlevhosp.kbhamt.dk
Web: http://www.oculus.suite.dk
Videopræsentation
Hvis du ikke kan se filmen:
Windows Media Player | Safari plug-in | Firefox guide
   
 
 
Curriculum Vitae

Fødselsdato 9. maj 1945.
Student 1963.
Kandidat 1970 (243 points).
Ansættelse på Biokemisk og fysiologisk Institut, Københavns Universitet 1970-1978.
Lektor i fysiologi 1978.
Dr. med. 1978. En undersøgelse af den cellulære glukosetransport-mekanisme i hjernesnit.
Kliniske ans. i oftalmologi siden 1978.
Indstillet til oftalmologisk forskningsprofessorat af Det Lægevidenskabelige Forskningsråd 1985.
Overlæge, Øjenafdelingen, Københavns Amtssygehus i Gentofte 1985.
Lektor (ekstern klinisk) i oftalmologi Københavns Universitet 1986.
Konsulent Hvidøre Hospital 1988, fra 1991 konsulent Niels Steensens Hospital (Steno Diabetes Center).
Administrerende overlæge, Øjenafdelingen, Amtssygehuset i Gentofte, december 1993.
Professor i øjensygdomme ved Københavns Universitet 1. januar 1994.
Administrerende overlæge, Øjenafdelingen, Amtssygehuset i Herlev, 1. februar 1995.
Prodekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 1996-98.
Medlem af Københavns Universitets Hospitals Ledelsesforum (KUHL) siden 1998.
Leder af Forskningsenheden for Klinisk Øjenfysiologi, Øjenafdelingen, KAS Herlev fra 2001.
Under studietiden tillidshverv og formandsskab i F.a.D.L. og studenterråd, medstifter til Landsforeningen til Bekæmpelse af Øjensygdomme og Blindhed, medlem af foreningens hovedbestyrelse, formand for foreningens fagkyndige komité.
Medlem af en række videnskabelige udvalg under Det Lægevidenskabelige Fakultet, Oftalmologisk Selskab, Det Lægevidenskabelige Forskningsråd, American Diabetes Association, Juvenile Diabetes Foundation. Bedømmer af disputatser, licentiatgrader, guldmedaljeafhandling og professorater, deltaget i prægraduat, postgraduat underv. inden for fysiologi og oftalmologi. 15 studierejser til Europa og USA. Deltagelse i 90 videnskabelige kongresser vedrørende fysiologi og oftalmologi. Publiceret 94 arbejder inden for fysiologi og biokemi samt oftalmologi, spec. blod-nethindebarrierens fysiologi ved diabetes. 140 foredrag inden for samme emner i ind- og udland.

Interesser

Jeg har arbejdet med forebyggelse, behandling og forskning af øjensygdomme hos diabetikere i mere end 25 år. Mit fokus har været, at forebyggelse er lige så vigtig som behandling.
I 1988 etablerede jeg således, som det første sted i landet, en forebyggende screeningsindsats på Hvidøre Diabetes Hospital, senere Steno Diabetes Center. Her fik alle diabetikere fotograferet øjnene med regelmæssige mellemrum, derved blev forandringerne opdaget og behandlet i tide og de alvorlige tilfælde forebygget.
Indsatsen førte, over de næste 10 år, frem til et meget betydeligt fald i antallet af alvorlige øjenkomplikationer. Det forebyggende screeningssystem er nu indført med succes i mange af landets øjenafdelinger.
Parallelt med forebyggelse har forskning vedr. øjensygdomme og diabetes også spillet en stor rolle. Dette kom særligt til udtryk ved, at VELUX FONDEN, i samarbejde med Københavns Amt, i 2001 etablerede Forskningsenheden for Klinisk Øjenfysiologi, knyttet til Øjenafdelingen, Amtssygehuset i Herlev, hvor en engageret medarbejdergruppe er samlet i en fælles indsats, for at finde nye behandlingsmetoder af øjensygdomme ved diabetes.
Herfra er der udgået mere end 200 videnskabelige arbejder, foredrag, disputats- og ph.d.-afhandlinger, lærebøger og der er mange undervejs.
Dansk forskning er sat på verdenskortet med denne indsats. Vores viden om diabetes og øjensygdomme er herved øget så meget, at det har været muligt at anvise nye behandlingsprincipper.

Som chef for Øjenafdelingen, Københavns Amtssygehus i Herlev, har jeg siden 1995, sammen med en engageret medarbejdergruppe, stået for opbygningen af afdelingen til en af landets førende.
I begyndelsen af 1980’erne var jeg medstifter af foreningen Værn om Synet.