Forsiden
EMNER   NAVNE     SØG I EKSPERTGUIDEN  AVANCERET 
Profil
Se stort billede

Stig Englund
Cand.scient.

Miljø
Naturbeskyttelse
Naturforvaltning
Naturvejledning
Naturvejleder
Københavns Amt
Teknisk Forvaltning
Kontaktoplysninger
Telefon: 43222779 Mobil: 23422356 Hjem: 48265842
Email: stieng@tf.kbhamt.dk
Web: http://www.kbhamt.dk
Videopræsentation
Hvis du ikke kan se filmen:
Windows Media Player | Safari plug-in | Firefox guide
   
 
 
Curriculum Vitae

Uddannelser
Cand.scient i biologi fra Københavns Universitet. Miljøministeriets naturvejlederuddannelse.

Naturvejledning i Københavns Amt
Offentlige arrangementer: Naturoplevelser for børnefamilier, miljøbesøg på virksomheder, temaarrangementer om grundvand, bæredygtig levevis og kulturhistorie.
Fremstilling af pjecer, publikationer og udstillinger. Tilrettelæggelse af kurser og årsmøder.
Presse- og mediekontakt.

Andre arbejdsopgaver i Københavns Amt
Naturovervågning.
Optælling af ynglefugle i Strandparken samt afrapportering. Medlem af projektgruppe, der udarbejder statusrapport for amtets naturovervågning.

Natur- og Kulturguide.
Deltager i projektgruppe, som udarbejder en Natur- og Kulturguide for Københavns Amt. Herunder en række cykel- og vandretursfoldere.

Naturgenopretning.
I koordinationsgruppen, der prioriterer ansøgninger fra borgere og kommuner, der ansøger amtet om støtte til natur- og friluftsprojekter. Sagsbehandler på en række formidlingprojekter, eksempelvis tavler, foldere og naturstier.

Sektorplan for naturforvaltning.
Deltager i projektgruppe, der har udarbejdet en rapport, som beskriver amtets naturforvaltningsopgaver og prioriteringen af dem.

Medlem af informationsudvalg, 1995–2005, i Teknisk Forvaltning, med formidlingsopgaver over for borgere via pressen og hjemmesiden.

Projekt Grøn Guide, 1997–99.
I styregruppen for dette miljøformidlingsprojekt med fem puljejobansatte akademikere. Leder af projektet i fire måneder.

Andre ansættelser
1991-93 Naturvejleder i Hundested Kommune. Offentlige arrangementer og skoleklasser.
1991 Sagsbehandler i Skov- og Naturstyrelsens Økologiske kontor. International fugle- og naturbeskyttelse.
1990-91 Miljømedarbejder i Hundested Kommune. Sagsbehandling og tilsyn med landbrug og industri, klagesager, kommune- og affaldsplanlægning.

Interesser

Min store interesse er naturen – specielt fuglene. Både i mit arbejde som naturvejleder og i min fritid er ture i naturen, fuglekikkeri og arbejdet for naturbeskyttelse væsentlige elementer. Jeg er for eksempel meget aktiv i processen omkring nationalparkprojektet for Kongernes Nordsjælland.

Jeg er meget glad for at rejse til andre lande for at opleve stemninger, kulturen og ikke mindst naturen og fuglelivet under fremmede himmelstrøg.

Jeg fotograferer også en del – især på rejser med min kone og børn, rundt i Danmark eller til andre lande. Motiverne er: naturen, landskaber, fugle og kulturseværdigheder.