Forsiden
EMNER   NAVNE     SØG I EKSPERTGUIDEN  AVANCERET 
Profil
Se stort billede

Ingelise Andersen

Sundhed og sygehuse
Barsel
Fødsel
Graviditet
Organisationspsykologi
Overvægt og graviditet
Rusmidler
Jordemoder
Amtssygehuset i Glostrup
Kontaktoplysninger
Telefon: 43 23 28 61/ 27 51 24 20
Email: iian@glostruphosp.kbhamt.dk
Web:
Videopræsentation
Hvis du ikke kan se filmen:
Windows Media Player | Safari plug-in | Firefox guide
   
 
 
Curriculum Vitae

Ansættelser
Siden 2004 Chefjordemoder på Amtssygehuset i Glostrup
2001-2004 Vicechefjordemoder på Fødeklinikken på Amtssygehuset i Glostrup
1996 Beskikket censor ved Danmarks Jordemoderskole
1990-2001 Jordemoder på Amtssygehuset i Glostrup

Uddannelser
2006 Master i organisationspsykologi (MPO fra RUC) forventes afsluttet juni 2006.
2002-03 Supervisionsuddannelse fra Den sociale Højskole 2002 - 2003
2003 Galileo, Københavns Amts lederkursus 2003
1993-94 Forskningskursus i Jordemoderforeningen 1993 – 1994.

Undervisning mv.
1993-2003 Undervist i rygeafvænning for gravide og ikke-gravide.
1993-97 Undervist jordemødre fra Danmark og Sverige i tilrettelæggelse af gruppekonsultationer.

Interesser

Faglige interesser
• At skabe kontinuitet i graviditet, fødsel og barsel ved hjælp af kendt jordemoder princippet.
• Skabe netværk for gravide kvinder og deres familier.
• Intervenere overfor gravide med overvægt, rygeafhængighed og overforbrug af rusmidler.

Spidskompetencer
• At skabe kontinuitet for de fødende kvinder og deres partnere gennem graviditet, fødsel og barsel.
• At bevare graviditet, fødsel og barsel som en naturlig proces
• At tilpasse sygehusets tilbud til de behov en familie har i det moderne samfund
• At tilbyde de gravide hjælp til at håndtere uhensigtsmæssige livsstilsvaner, specielt med fokus på rygning.