Forsiden
EMNER   NAVNE     SØG I EKSPERTGUIDEN  AVANCERET 
Profil
Se stort billede

Jannick Brennum
Dr.med.

Sundhed og sygehuse
Diskus prolaps
Forskning
Hjerneblødning
Hjernesvulst
Neurokirurgi
Neurologi
Smertebehandling
Sygehusledelse
Trafikofre
Ledende overlæge
Amtssygehuset i Glostrup
Neurokirurgisk Afdeling, Neurocenteret
Kontaktoplysninger
Telefon: 43232921 Mobil: 29648652
Email: janb@glostruphosp.kbhamt.dk
Web: http://www.glostruphosp.dk
Videopræsentation
Hvis du ikke kan se filmen:
Windows Media Player | Safari plug-in | Firefox guide
   
 
 
Curriculum Vitae

Jeg har været chef for Neurokirurgisk Afdeling på Amtssygehuset i Glostrup siden sommeren 2002.
Jeg har en bred uddannelse i neurologi og neurokirurgi. Dels fra Danmark og dels fra England.
I en årrække var jeg fuldtidsengageret i forskning vedrørende smertefysiologi og smertebehandling og forsvarede min doktordisputats om dette emne i 1996.

Inden for neurokirurgien er min primære interesse og mit vidensområde: hjernekirurgien og smertebehandling.

Aktuelt 2005
Aktuelt er jeg i gang med en Masteruddannelse (Master of Health Management) på Copenhagen Business School, som er tæt knyttet til det nyoprettede forskningscenter for Health Management. Vores fokus er øget forståelse af den danske sundhedssektor med speciel interesse for processerne ved og konsekvenserne af Strukturreformen. Mere overordnet besidder jeg en række tillidsposter inden for neurokirurgi nationalt og internationalt, som medlem af bestyrelsen for Dansk Neurokirurgisk Selskab, dansk repræsentant i EANS (European Association of Neurosurgical Societies) training committee, og dansk repræsentant i UEMS (The European Union of Medical Specialists).

Ud over min funktion som afdelingsleder har jeg en række ledelsesmæssige funktioner inden for sygehusvæsenet, eksempelvis som formand for Københavns Amts Referencegruppe for elektronisk patientjournal og medlem af kvalitetsrådet på Amtssygehuset i Glostrup.


Interesser

Jeg vil gerne bidrage med information og holdninger vedrørende neurokirurgi generelt og med specielt fokus på hjernens kirurgiske sygdomme, så som hjernesvulster, hjerneblødninger og traumer samt funktionel neurokirurgi, som er neurokirurgisk behandling af eksempelvis smerter, Parkinsons sygdom, epilepsi og spasticitet.
Ud over det rent faglig bidrager jeg gerne med viden og holdninger til mere generelle sundhedspolitiske spørgsmål, som eksempelvis strukturreformen, læge- og speciallæge- uddannelse, specialeplanlægning osv.
I det omfang, der er brug for faglig ekspertise, der ligger uden for mit område, er jeg gerne behjælpelig med at finde frem til den rette person.

Hvad er neurokirurgi?
Specialet neurokirurgi omfatter hjerneoperationer, rygsøjleoperationer og operationer på nerver generelt. Hjerneoperationer omfatter eksempelvis operationer for svulster, blødninger og karmisdannelser i hjernen, men også operationer for Parkinsons sygdom, epilepsi, smerter og en række andre tilstande.
Rygsøjlekirurgien, som også kaldes spinalkirurgien, omfatter eksempelvis operationer for diskus prolaps, slidgigtsforandringer i ryggen og svulster.
Neurokirurgien omfatter også en væsentlig del af traumatologien, det vil sige skader som følge af ulykker på hjerne eller rygsøjle.