Forsiden
EMNER   NAVNE     SØG I EKSPERTGUIDEN  AVANCERET 
Profil
Se stort billede

Børge Nordestgaard

Sundhed og sygehuse
Arveanlæg
Folkesygdomme
Forskning
Kolesterol
Livsstil
Livsstilssygdomme
Overlæge, professor
Herlev Universitetshospital/Amtssygehus
Kontaktoplysninger
Telefon: 44 88 32 97/ 30 28 72 63
Email: brno@herlevhosp.kbhamt.dk
Web:
Videopræsentation
Hvis du ikke kan se filmen:
Windows Media Player | Safari plug-in | Firefox guide
   
 
 
Curriculum Vitae

Ansættelser
Overlæge ved Amtssygehuset i Herlev og professor ved Københavns Universitet.
1998-2005 Afdelingslæge og overlæge ved amtssygehusene i Glostrup og Herlev.
1990-1998 Reservelæge og 1. reservelæge ved Rigshospitalet og amtssygehusene i Gentofte, Herlev og Glostrup.
1985-1990 Forskningsstipendiat ved Rigshospitalet, Cornell University i New York og St. Thomas' Hospital i London.

Uddannelse
2003 Diplomlederuddannelse for sundhedssektoren
1996 Speciallæge i klinisk biokemi
1990 Doktor disputats ved Københavns Universitet
1985 Læge ved Københavns Universitet

Tillidshverv
• Chairman og organisator for fem nordiske lægekongresser og medorganisator for fem europæiske lægekongresser.
• Medlem af styregruppen for fire store danske og internationale forskningsprojekter.
• Reviewer for mere end 20 internationale lægetidsskrifter, universiteter og fonde.

Undervisning mv.
• Bred undervisningserfaring af lægestuderende, læger, ph.d. studerende, andet sundhedspersonale og den almene befolkning med mere end 1.700 foredrag, med hovedvægten på kolesterol, forebyggelse af hjertesygdomme og forskning.
• Siden 1992 vejledt 20 ph.d. studerende og 11 læger med henblik på doktor disputats.
• Mere end 100 originalartikler i internationale tidsskrifter.

Interesser

Faglige interesser
• Forebyggelse af hjertesygdom ved kolesterolbehandling.
• Arveanlægs og livsstils betydning for udvikling af folkesygdomme som kræft, blodprop i hjertet og hjernen, astma, rygerlunger (=KOL), forhøjet blodtryk mm.
• At udføre lægevidenskabelig forskning på højeste internationale niveau.

Spidskompetencer
• Forskning og forskningsledelse
• Undervisning på universitetsniveau
• Kolesterol, åreforkalkning og blodpropper
• Forebyggelse af hjertesygdomme
• Arveanlægs og livsstils betydning for folkesygdomme
• Blodprøver og diagnose af sygdom

Igangværende projekter
Herlev/Østerbroundersøgelsen med 100.000 deltagere (hovedansvarlig), Østerbroundersøgelsen med 20.000 deltagere (medlem af styregruppen), LIFE Genetic Substudy med 4.000 deltagere (medlem af styregruppen) og JUPITER studiet med 15.000 deltagere (medlem af styregruppen).