Forsiden
EMNER   NAVNE     SØG I EKSPERTGUIDEN  AVANCERET 
Profil
Se stort billede

Mette Waaddegaard
ph.d.

Psykiatri
Anoreksi
Behandling
Bulimi
Forebyggelse
Psykoterapi
Risikoadfærd
Spiseforstyrrelser
Overlæge
Psykoterapeutisk Center Stolpegård
Klinik for Spiseforstyrrelser
Kontaktoplysninger
Telefon: 3977 7558/ 2889 7677
Email: mewa@stolpegaard.kbhamt.dk
Web: http://www.kbhamt.dk/stolpegaard
Videopræsentation
Hvis du ikke kan se filmen:
Windows Media Player | Safari plug-in | Firefox guide
   
 
 
Curriculum Vitae

Ansættelser
2004 Overlæge og leder af Klinik for Spiseforstyrrelser på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Gentofte.
2000-04 Afdelingslæge og senere konstitueret overlæge på Psykoterapeutisk Center Stolpegård.
1998-2000 Ph.d. studerende på Statens Institut for Folkesundhed (SIF).
Epidemiologi (DIKE)
1989-1996 Reservelæge på Amtssygehuset Nordvang, Neuromedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital, Sct. Hans Hospital. Kursusreservelæge på Psykiatrisk afdeling Y i Ballerup, 1. Reservelæge på Roskilde Amtssygehus, Fjorden og 1.reservelæge på Hillerød Sygehus.
1988 Turnus i Roskilde Amt. Forskningsmedarbejder, Dansk Institut for Klinisk

Uddannelse
2004 afsluttet 3-årigt uddannelsesforløb i Psykoanalytisk Psykoterapi ved Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi (IPP).
2002 Ph.d-grad. Waaddegaard M. Risk behaviour related to eating disorders among Danish adolescents. National Institute for Public Health, Copenhagen. Ph.d.-thesis, Medical Faculty, University of Copenhagen, February, 2002.
1997 Speciallæge i voksenpsykiatri
1987 Lægevidenskabelig embedseksamen.

Tillidshverv mv.
2005- Medlem af Københavns Amts Kompetenceteam for Spiseforstyrrelser (KAKS).
2005 Formand for arbejdsgruppe i Københavns Amt til udarbejdelse af amtslige kliniske retningslinier for behandling af spiseforstyrrelser.
2004 Arbejdsgruppe under Dansk Psykiatrisk Selskab: udarbejdelse af fagbeskrivelse for fagområdet ”Spiseforstyrrelser”.
1996-2005 Deltagelse i arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen om forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser samt fedme.

Interesser

Faglige interesser
Mette Waaddegaard forsker i gråzonen mellem sygdom og normalitet, for at se om det er muligt at identificere risikoadfærd for at udvikle spiseforstyrrelser. Hun har derfor set på risikofaktorer og tidlig opsporing som et middel til en forebyggende indsats. Hun er også optaget af at være med til at udvikle en effektiv ambulant behandling for personer med forskellige typer og grader af spiseforstyrrelser. Endelig underviser og oplyser hun gerne specielt praktiserende læger og andet sundhedspersonale i såvel tidlig opsporing som behandling af spiseforstyrrelser.

Spidskompetencer
• Epidemiologisk forskning om spiseforstyrrelser og risikoadfærd for spiseforstyrrelser, risikofaktorer.
• Klinisk psykoterapeutisk behandling af spiseforstyrrelser, anoreksi, bulimi og tvangsverspisning (BED)
• Effektevaluering af psykoterapeutisk behandling af ikke-psykotiske patienter herunder spiseforstyrrede patienter.

Igangværende projekter mv.
Effektevaluering af psykoterapi på PC Stolpegård.
Rehabiliteringsprojekt for spiseforstyrrede patienter på Stolpegård.
Epidemiologisk forskning om Risikoadfærd for spiseforstyrrelser