Forsiden
EMNER   NAVNE     SØG I EKSPERTGUIDEN  AVANCERET 
Profil
Se stort billede

Joakim Hoffmeyer

Psykiatri
Angst
Depression
Personlighedsforstyrrelser
Psykoterapi
Tilpasningsreaktioner
Overlæge
Psykoterapeutisk Center Stolpegård
Kontaktoplysninger
Telefon: 39 77 75 55/54
Email: joho@stolpegaard.kbhamt.dk
Web: http://www.kbhamt.dk/stolpegaard
Videopræsentation
Hvis du ikke kan se filmen:
Windows Media Player | Safari plug-in | Firefox guide
   
 
 
Curriculum Vitae

Ansættelser
2006 Centerchef ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård, der er det største specialtilbud til personer med ikke-psykotiske psykiske lidelser i Danmark. Ca. 1.200 patienter behandles om året. Det drejer sig om personer med depression, angsttilstande, tilpasningsreaktioner (kriser), personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

1988 Administrerende overlæge ved KAS Stolpegård

1986-88 Konstitueret overlæge ved Psykiatrisk afdeling P, Odense Universitetshospital.

1983-86 1. reservelæge ved Psykiatrisk afdeling P, Odense Universitetshospital.

1984 Speciallæge i psykiatri

1981 Gruppeanalytiker

1972 Læge

Interesser

Faglige interesser

Det at man i sit arbejde stadig viser omsorg, interesse og engagement for andre og deres problemer kan medføre, at man bliver mindre opmærksom på behov og mindre god til at modtage hjælp fra andre. Psykoterapeuter oplever ofte psykisk isolation med deraf følgende tristhed og angst og kan selv få brug for professionel hjælp. Personalegrupper, der har med psykisk syge at gøre påvirkes af arbejdet og kan få alvorlige problemer med samarbejde og kommunikation. Supervision og personaletræning kan forebygge dette.

Spidskompetencer
Psykoterapi
Gruppepsykoterapi/gruppeanalyse
Ikke-psykotiske tilstande, generelt og specielt:
• personlighedsforstyrrelser
• tilpasningsreaktioner
• angst- og depressionstilstande

Joakim Hoffmeyer er optaget af terapeuten som person: hvem bliver terapeuter? Hvordan påvirkes terapeuter af deres særlige rolle? Og hvilke belastninger indebærer terapeutkarrieren?
Samspillet i psykiatriske afdelinger – mellem patienter og personale, og i personalegruppen.
Miljøterapeutisk supervision og undervisning.