Forsiden
EMNER   NAVNE     SØG I EKSPERTGUIDEN  AVANCERET 
Profil
Se stort billede

Kurt Faber-Carlsen
Socialpædagog

Sociale tilbud
Genoptræning af fysisk handicappede og folk med erhvervet hjerneskade
Forstander
Taxhuset og Rødbo
Bo-, aktivitets-/samværs- og genoptræningstilbud
Kontaktoplysninger
Telefon: 44986671 Mobil: 23725733
Email: kufaca@psf.kbhamt.dk
Web: http://www.taxhuset.dk
Videopræsentation
Hvis du ikke kan se filmen:
Windows Media Player | Safari plug-in | Firefox guide
   
 
 
Curriculum Vitae

Uddannelse
1985 uddannet socialpædagog fra Statens Socialpædagogiske Seminarium.

Ansættelser
1985-1990 socialpædagog på et børnehjem for udviklinghæmmede børn og unge med 16 bopladser.

1990-1992 stedfortræder for forstander ligeledes på samme børnehjem.

1989-1992 indskrevet ved pædagogikstudiet på Københavns Universitet. Efter 4 eksaminer stoppet med studiet på grund af arbejde og ønsket om at være tættere på min familie.

1992-1996 leder af et specialfritidshjem for børn og unge med multihandicap 55-60 pladser.

1996-2004 ansat som forstander i Taxhuset (tidligere Amtsplejehjemmet i Bagsværd). Et bo- og (genop)-træningstilbud for yngre fysisk handicappede og personer med erhvervet hjerneskade. 40 boliger og to dagpladser.

2003 medopretter af 24 aktivitets- og samværspladser til brugere fra Taxhuset og Rødbo. Kombineret forstander for Taxhuset og dette tilbud også.

2004 – forstander for det sammenlagte specialtilbud Rødbo/Taxhuset. Et Bo-, aktivitets-/ samværs- og genoptræningstilbud. 80 boliger og 26 dagpladser.

Oplægsholder og debattør
1990–2005 oplægsholder og personaleunderviser i faglige sammenhænge, hvor socialpædagogik, etik og moral var emnet.

1998. Medforfatter på debatpjecen: ”De er først og fremmest Børn og Unge” – udgivet af Socialpædagogernes Landsforbund.


Interesser

Bolig- og livsvilkår for handicappede medborgere med behov for særlig støtte og hjælp.
Socialpædagogisk faglighed.
Bruger- (beboer)indflydelse – bestemmelse i forhold til eget liv, når man har brug for en bolig, hvor der tilbydes specialiseret faglig indsats døgnet rundt.

Genoptræning af personer med erhvervet hjerneskade, der er brugere af et specialiseret bo-, aktivitets- og samværs- og genoptræningstilbud.

Tværfaglig indsats som middel i genoptræningsindsatsen.

Dagliglivets komplekse udfordringer i et socialpædagogisk, fysio- og ergoterapeutisk og sygepleje- og sundhedsfagligt specialtilbud, rettet mod personer med fysisk handicap og erhvervet hjerneskade.

Andre Interesser
Jeg interesserer mig meget for, hvordan mennesker i almindelighed indretter deres tilværelse.
Hvilken mangfoldighed, der er i interessevalg og meningsdannelse, og hvordan vi hver især vælger vores egne måde at ville leve livet på.
I faglige sammenhænge finder jeg det derfor meget interessant, hvordan vi, såkaldte professionelle, er med til at give handicappede medborgere de bedste muligheder for at kunne udfolde sig på egne præmisser.

Jeg interesserer mig også meget for populærfilosofiske værker og socialpædagogisk teori, som kan være med til at sætte etik, moral og faglighed på dagsordenen.

Målbare resultater som en naturlig følge af en tværfaglig intensiv genoptræningsindsats, hvor brugerens (beboerens) egen bolig og eget liv er omdrejningspunkt, oplever jeg som faglige højdepunkter.

Jeg holder meget af at gå lange ture i naturen og er en slags glad amatørornitolog.
Naturens råstoffer og vores brug af disse, i en global sammenhæng, kan få mig til at diskutere intenst. Denne interesse smitter også af på mit professionelle virke, hvor jeg gerne deltager i og udvikler projekter med miljøstyring eller ”Grøn institution”.