Forsiden
EMNER   NAVNE     SØG I EKSPERTGUIDEN  AVANCERET 
Profil
Se stort billede

Philip Tønnesen

Sundhed og sygehuse
Astma
KOL
Lungesygdomme
Rygestop
Rygning
Ledende overlæge
Amtssygehuset i Gentofte
Lungemedicinsk afdeling
Kontaktoplysninger
Telefon: 39 77 35 08/ 21 27 98 58
Email: philipt@dadlnet.dk
Web:
Videopræsentation
Hvis du ikke kan se filmen:
Windows Media Player | Safari plug-in | Firefox guide
   
 
 
Curriculum Vitae

Ansættelser
1997 Ledende overlæge på lungemedicinsk afdeling, Amtssygehuset i Gentofte. Mit arbejde består i ledelse af 100 medarbejdere heraf 19 læger, drift og udvikling af afdelingen, klinisk arbejde med stuegang, deltagelse i alle konferencer på afdelingen og desuden uddannelse og forskning.

1992-97 Afdelingslæge på lungemedicinsk afdeling, Amtssygehuset i Gentofte
Tidligere ansat på en række medicinske afdelinger på Bispebjerg, Hvidovre og Amager Hospital.

Tre år på Bispebjerg, lungemedicinsk afdeling.
Børne-lungeafdelingen, Rigshospitalet.
Grunduddannelse på Fakse Sygehus.

Uddannelse
1999 Sundhedsvæsenets diplomuddannelse i ledelse og organisationsteori
1991 Dr.med. fra Københavns Universitet på disputats om betydningen af serotonin for høfeber og astma.
1975 Cand.med.

Tillidshverv
• Formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab indtil nov. 2006.
• Co-chairman for Den Europæiske Lungelæge (ERS) Kongres i København sept. 2005 med 16.000 deltagere fra hele verden.
• Deltager i arbejdsgrupper i ERS om rygning.

Interesser

Spidskompetencer
• Speciallæge i medicinske sygdomme, allergiske sygdomme og lungemedicinske sygdomme.
• Mange års erfaring i behandling af lungesygdomme, herunder sjældne lungesygdomme.
• Opbygget afsnit for udredning af søvnapnø på afdelingen gennem 13 år.
• International ekspert inden for rygeafvænning og opbygget forskningsenhed med fem fuldtidsansatte sygeplejersker.

Faglige interesser
• Behandling af lungesygdomme og udvikling af nye behandlingsmetoder.
• Særlig interesse for KOL (kronisk bronkitis) og søvnapnø.
• Ekspert i rygeafvænning og har forsket i dette område de sidste 20 år.

Igangværende projekter mv.
• Flere forskningsprojekter om rygeafvænning hvoraf flere er initieret af mig selv.
• Desuden forskningsprojekter om hjemmeiltbehandling, astma og KOL.
• Samarbejder med flere lægemiddelfirmaer, bl.a. Pfizer, GSK, og GenMab om udviklingen af nye lægemidler.